Image By Fotos.Blogfa.Com


باز همسایه ی چشمان ترم بی خوابیست

باز مهمان دل غمزده ام بی تابیست

من ندانم که چه سریست ولی می دانم

همه زیر سر آن دخترک چشم آبیست