Image By Fotos.Blogfa.Com


در سرزمین قلبم خانه ای ساختم که پنجره هایش هیچ گاه از دیدنت خسته نمی شوند،در این خانه همیشه خاطراتمان را مرور می کنم،اگر چه ازت دورم ولی حرف های گرمت آرامش بخش دل پر از غم من است،نام تو همیشه در ذهنم و یاد تو همیشه در قلبم جاریست